Марракеський договір про доступність творів: що це, навіщо Україні та як його впроваджувати?

Марракеський договір про доступність творів: що це, навіщо Україні та як його впроваджувати?

Повна назва документа “МАРРАКЕСЬКИЙ ДОГОВІР про полегшення доступу незрячих, осіб з порушеннями зору або іншими обмеженнями з причин інвалідності сприймати друковану інформацію до опублікованих творів”. Це офіційний переклад. Як зазвичай буває, він не найсучасніший, хоча сам договір ратифіковано було нещодавно: 12 січня 2023 року.

 

Про що цей договір?

Марракеський договір – це частина міжнародного права, що регулює питання авторських прав та доступності. Простіше кажучи, захищаючи авторські права, дає можливість робити друкований контент доступним для незрячих і людей із порушенням зору та тих, хто мають інші перепони в читанні друкованого тексту (так було б коректно перекладати зважаючи на зміст документа та сучасну недискримінаційну лексику).

Договір не тільки полегшує питання отримання згоди правовласників/ць на створення доступних форматів, але й встановлює правила обміну копіями такого доступного формату через кордони.

 

Для кого все це?
 • для незрячих та слабозорих людей, які використовують різні формати доступних творів;
 • для людей з іншими видами інвалідності, які також можуть потребувати доступних форматів.

 

Про які “тексти” йдеться та які доступні формати?
 • твори у формі тексту, нотного запису (та/або пов’язаних з ними ілюстрацій), опублікованих або оприлюднених іншим способом (усі літературні або художні твори в розумінні статті 2(1) Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів);
 • доступний формат – це будь-який формат, який дає змогу людині доступ до твору та можливість його сприйняти / зрозуміти на рівні з людьми без інвалідності. Доступні формати не вичерпуються текстом шрифтом Брайля чи аудіозаписом.

 

Що тепер має зробити Україна?

Розробити обмеження та винятки із законодавства про авторське право, щоб дозволити виготовляти доступні примірники творів, якими можуть скористатись люди з інвалідністю. Марракеський договір для України набере чинності за три місяці з дати передачі на зберігання Генеральному директору Всесвітньої організації інтелектуальної власності документа України про приєднання. Якщо рахувати з дати прийняття Закону “Про приєднання …” – це не раніше 12 квітня 2023 року.

 

Ключові кроки, які має планувати Україна вже зараз, зокрема, спираючись на досвід інших країн?
 • переглянути положення національного законодавства щодо авторського права та внести пакет необхідних змін, які встановлять винятки й обмеження, щоб уможливити виготовлення доступних копій;
 • врегулювати хто може бути “уповноваженим органом” та яким чином цей орган може діяти;
 • провести інформаційну кампанію поширюючи інформації про можливість отримати доступ до друкованих творів у доступних форматах;
 • провести роботу з бібліотеками та іншими установами, які надають доступ до творів.

 

Хто такий “уповноважений орган”?

Уповноважені органи можуть без згоди власника/ці авторських прав виготовляти, отримувати, передавати (включно з некомерційним прокатом, електронною публікацією тощо) доступні твори, якщо дотримано 4 умов:

 • уповноважений орган, який бажає здійснювати таку діяльність, має законний доступ до твору або примірника твору;
 • твір перетворюється на доступний будь-якими засобами, які необхідні для створення доступності, але без внесення інших змін;
 • примірники в доступному форматі надаються виключно для використання бенефіціарами;
 • така діяльність здійснюється на неприбутковій основі.

 

Марракеський договір – це частина Європейського права (з 2019 року), тож приєднавшись до цього договору, Україна рухається до мінімальних стандартів доступності ЄС. Fight For Right вітає цей рух, але так само як просував свого часу ратифікацію Марракеського договору, буде спостерігати за його подальшим впровадженням.

Читайте також