Виборчий Кодекс України: чого не треба очікувати виборцям з інвалідністю?

Виборчий Кодекс України: чого не треба очікувати виборцям з інвалідністю?

В рамках підготовки Альтернтавного звіту в ООН щодо виконання державою Конвенції про права людей з інвалідністю ГО «Боротьба за права» здійснила аналіз нового Виборчого Кодексу України та опублікувала аналітичну записку з рекомендаціями щодо покращення виборчих процедур. Основними «больовими точками» виборчого процесу для людей з інвалідністю в рамках Кодексу залишаються:

Відсутність права голосу у виборців, які визнані судом недієздатними.

Делінкування інституту дієздатності від політичних прав громадян в останні роки стало важливим кроком для багатьох країн ЄС на шляху до просування правозахисного підходу та розвитку громадянського суспільства. Україна, на жаль, офіційно визнала, що поки неготова до таких змін. Виборчий Кодекс України зберіг положення, які забороняють близько 30 000 осіб з інтелектуальними та психосоціальними порушеннями використовувати активне та пасивне виборче право.

Недосконалість процедур в сфері забезпечення інформаційної доступності.

Положення Виборчого Кодексу України, як і попереднє законодавство, не передбачають тифлокоментування відео матеріалу для осіб з порушенням зору та формат спрощеного читання для осіб, які відчувають складності у засвоєнні комплексних текстів.

Відсутність чіткої процедури забезпечення архітектурної доступності.

Обов‘язок забезпечити архітектурну доступність виборчих дільниц відтепер покладається місцеві органи влади. Але Кодекс не передбачає, яким чином місцева влада повинна забезпечити доступність кожної дільниці. Стаття 62 ВКУ містить достатньо розлоге положення про доступність:
Якщо «приміщення для голосування неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування організовують безперешкодний доступ зазначених осіб до таких приміщень».
Також відсутня відповідальність за невиконання даних положень.

Відсутність процедури голосування для незрячих осіб

Наразі ВКУ передбачає єдину процедуру голосування для осіб з інвалідністю по зору – голосування в кабінці з асистентом, що є порушенням принципів таємного та особистого голосування. Розробка доступної процедури голосування поки що не стоїть на повістці дня Центральної виборчої комісії.

Більш детально про основні проблеми Виборчого Кодеску України в сфері забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю та рекомендації для покращення виборчих процедур можна прочитати в аналітичні записці «Electoral Code of Ukraine 2019: Amendments needed to advance human rights-based approach to elections» (доступно англійською мовою).

Проект: Курс “Захист прав людей з інвалідністю”

Читайте також